ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองรับเข้าศึกษา

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานรับสมัคร งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้มีการจัดการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 16 สาย ประกอบไปด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จำนวน 3 สายสำรวจ 2. พื้นที่ 38 จังหวัด ประกอบด้วย 13 สายสำรวจ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ขอขอบคุณคณะกรรมการ อาจารย์จากคณะต่างๆ ที่เสียสละเวลาเพื่อช่วยสำนักงานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการสำรวจฯ พื้นที่กรุงเทพฯ สายที่ 1 (คลองสาน บางแค ตลิ่งชัน บางบอน ทุ่งครุ สาทร คลองเตย)     สายที่ 2 (บางกะปิ จตถจักร)     สายที่ 3 (บางนา สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง)     พื้นที่ 38 […]

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการจัดสัมมนาบุคลากร อาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของนักเรียนที่จะเข้ามาเป็น “ช้างเผือก” ของโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันของเหล่าควาญช้าง ทั้งมือใหม่ มือสมัครเล่น และระดับเชียวชาญ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมพลควาญช้าง มธ. เย้!!!   ตั้งใจฟังทีมข้างๆ เค้าพรีเซ็นส์กัน   อาจารย์เตย ควาญช้างน้องใหม่ บอกเล่าถึงประสบการณ์การสำรวจครั้งแรก อาจารย์แม่นำทีมควาญช้างสังคมสงเคราะห์ อาจารย์เป็ด นำทีมควาญช้างเทคโนโลยีเกษตร สัมภาษณ์ลุงกำนัน (อาจารย์ธัญ) ควาญช้างแห่งเมื่อสุพรรณ แม่ช้างกำลังบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา จาก case study ต่างๆ ที่เคยพบเจอ อาจารย์อัญ แนะนำตัวกับทีมควาญช้าง พี่ (น้อง) กวาง กำลังอธิบายถึงการออกสำรวจ สัมภาษณ์ท่าน รอง ผอ. เกี่ยวกับประสบการณ์การออกสำรวจ โดย ท่าน ผอ รอฟังอย่างตั้งใจ ทีมควาญกำลังระดมสมอง น้องใหม่ ในทีมควาญช้างเผือก สองควาญช้างผู้ยิ่งใหญ่ แห่งเมืองสุพรรณ อาจารย์เต๊ะ […]

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกสู่แดนโดม ณ ห้อง 3210 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่โครงการ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับวิธีการ เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้โรงเรียนสามารถกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนได้ถูกต้องตามเกณฑ์ไม่ถูกตัดสิทธิเพราะผิดคุณสมบัติ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์แนะแนวและบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในพื้นที่โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา เป็นอย่างดี ถึงแม้ฝนจะตก น้ำจะท่วม ก็ยังเข้าร่วมกิจกรรม ทางสำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และที่ขาดไม่ได้ ขอคุณพี่ๆ น้องเจ้าหน้าที่ของ มธ.ศูนย์ลำปางด้วยนะคะ ที่ช่วยประสานงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งสถานที่ อาหารการกิน (อร่อยมากกกกกก) ^^    

สืบเนื่องจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการคัดเลือกน้องๆ ชั้น ม. 6 เพื่อเข้าศึกษาในโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก แต่จากการคัดเลือกที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจของนัก อีกทั้งบุคลากรของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็มีบุคลากรใหม่ๆ เข้ามา ดังนั้น เพื่อการคัดเลือกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ฝ่ายรับเข้าศึกษาจึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดทางความรู้เกียวกับเกณฑ์การคัดเลือกต่างๆ ซึ่งวิทยากรในงานนี้ก็เป็นใครไม่ได้นอกจากท่านอาจารย์ศุภารัตน์ ที่คร่ำวอดในการคัดเลือกช้างเผือกมายาวนาน งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นอาจารย์จากคณะต่างๆ ทั้งอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก อย่างอาจารย์เปิ้ล จากคณะสหเวชศาสตร์ หรือ อาจารย์ที่มากประสบการณ์อย่างอาจารย์เป็ด อาจารย์ธัญ จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์โป้งจากเศรษฐศาสตร์ น้องอ๋องกับการอธิบายถึงสภาพบ้านของนักเรียนที่ควรได้รับการพิจารณาทุน    

จบไปแล้วสำหรับการคัดเลือกโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2559 (เรียนดีชนบทและเขตเมือง) น้องๆ ก็คงได้ทราบแล้วว่าได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน มธ. จากโครงการนี้ หรือไม่ ใครที่ได้ผ่านเข้าศึกษาจากโครงการนี้ พี่ๆ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ขอต้อนรับว่าที่นักศึกษาช้างเผือกคนใหม่นะค ส่วนใครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก Admissions ยังคงรอน้องๆ อยู่นะคะ สู้ๆ สำหรับโครงการนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้าหากไม่มีบุคลากรท่านเหล่านี้ในการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจของน้อง สำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านเสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา ในการค้นหาช้างเผือก มาเข้าศึกษาใน มธ. และเพื่อเป็นการขอบคุณ (หากเอยชื่ออาจะไม่ครบถ้วน ) จึงขอลงเป็นภาพบรรยากาศที่ท่านอาจารย์ และเจ้าหน้าทีประสานงานออกสำรวจกันนะคะ) งานนี้ครบทุกรส ฝนตก แดดร้อน วิ่งหนีน้องตูบที่เป็นเจ้าบ้าน          

โครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรู้ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 (TU KM Day) นิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ตลอดจนเวทีนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล Thammasat Knowledge Management Award โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม (TU-theatre) หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     ซึ่งงานนี้สำนักทะเบียนนักศึกษาก็ได้มีการจัดส่งผลงานเข้าประกวด ถึงแม้จะจไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ถือว่าได้มีส่วนกับงานของมหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่ความรู้ที่ไ้ดรวบไว้ เพื่อที่จะได้เป็นการจัด KM ที่สมบูรณ์แบบ     INFOGRAPHIC_KM_594x840MM_02

เริ่มแล้วกับการรับสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดทำสรุปแผนการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลพื่นฐานสำหรับผู้ที่สนใน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ plan 2559 ตัวอย่างแผนการรับนักศึกษา และสามารถติดตามรายละเอียด และการสมัครได้ทาง www.reg.tu.ac.th    

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปีการศึกษา 2556 สรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆ แต่เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำ KM ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกองส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ 5 หน่วยงาน ดังนี้ เรื่องทั้งหมด 1. สถาบันไทยคดีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. คณะพยาบาลศาสตร์ : การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และ การผลิตผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 3. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม : การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4. สำนักทะเบียนและประมวลผล : การบริหารงานรับเข้าศึกษา กิจกรรม การรับสมัครออนไลน์ และ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : การใช้เกมจำลองธุรกิจเพื่อการสอน   ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียดติดตามได้จาก Link  

งานรับเข้าศึกษาได้จัดทำ Mini Kaizen เกี่ยวกับการรับสมัครออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทั้งหมด ทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานทั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่คณะหรือหน่วยงานอื่นสนใจสามารถศึกษาได้ค่ะ   สำหรับผู้สนใจ สามารถ Download เอกสารเพื่อศึกษาได้นะคะ ตาม Link ด้านล่างนี้   เอกสารมี 2 part เนื่องจากไฟล์ค่อนข้างใหญ่ และต้องโหลดทั้ง 2 ไฟล์ เนื่องจากเป็นไฟล  .rar  ไม่งั้นจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ค่ะ  Kaizen “การบริหารการรับเข้าศึกษา กิจกรรมการรับสมัครออนไลน์” part 1 Kaizen “การบริหารการรับเข้าศึกษา กิจกรรมการรับสมัครออนไลน์” part 2