ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองรับเข้าศึกษา

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานรับสมัคร งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


เทปบันทึกเสียง การเสวนาเรื่อง การปฏิรูปกฎหมายอุดมศึกษา : หนทางสู่การแก้ปัญหาคุณภาพ โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ติดตามรายละเอียดได้ค่ะ

         ตามที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน มธ.ไปร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ชุดที่มี รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  เป็นประธาน  เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ พฤษภาคม นั้น