ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองทะเบียนประวัติ

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลประวัตินักศึกษาตั้งแต่กระบวนงานขึ้นทะเบียน ประวัติส่วนตัว สถานภาพนักศึกษา ผลิตใบรับรองทางการศึกษา บริการศิษย์เก่า


สำนักทะเบียนฯ มีบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่ต้องการขอใบรับรองต่างๆ ที่ไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารได้ (ตอนปิดเทอม / กรณีนี้ส่งเฉพาะภายในประเทศ) หรือสะดวกที่จะมารับเอกสาร แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับเอกสาร โดยวิธีการขอใบรับรอง online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มาดูขั้นตอนกันดีกว่า   [hdplay id=16 ]  

สำนักทะเบียนฯ มีบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการโดยเฉพาะศิษย์เก่าที่ต้องการขอใบรับรองต่างๆ และไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารได้ (กรณีนี้ส่งเฉพาะภายในประเทศ) หรือสะดวกที่จะมารับเอกสาร แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับเอกสาร โดยวิธีการขอใบรับรอง online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มาดูขั้นตอนกันดีกว่า   [hdplay id=17 ]  

การขอใบรับรองทางการศึกษา มาแล้วจ้า

พี่ๆ น้อง ที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้ ตาม Link ข้างล่างนี้นะคะ   Power Point คุยกันฉันพี่น้อง เตรียมความพร้อมเพื่องานบริการ

การถอนชื่อนักศึกษา

VDO ความรู้ “เกี่ยวกับการรักษาสถานภาพนักศึกษา”

คู่มิอความรู้เกี่ยวกับการลาพักการศึกษาของนักศึกษา มธ.

องค์ความรู้เมืองทะเบียนประวัติ จะมีมากหรือน้อย จะคอยอยู่ไย คลิกซิจ๊ะแล้วคุณจะรู้

มาทำความรู้จักชาวเมืองทะเบียนประวัติกันนะคะ