ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองทะเบียนประวัติ

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลประวัตินักศึกษาตั้งแต่กระบวนงานขึ้นทะเบียน ประวัติส่วนตัว สถานภาพนักศึกษา ผลิตใบรับรองทางการศึกษา บริการศิษย์เก่า


ให้นักศึกษาเข้าระบบจดทะเบียนเรียนภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทำรายการจะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนวิชาตามปกติจนครบถ้วนทุกขั้นตอน

พี่แขกนะคะ ทำงานตอบถามน้องๆ ที่กระดานข่าว หน้าเคาน์เตอร์ โทรศัพท์ มีคำถามเกี่ยวกับบัตรนักศึกษา เช่น บัตรหายทำอย่างไรค่ะ?

สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่นี่