ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองจดทะเบียน

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานจดทะเบียนเรียน ตั้งแต่การเตรียมฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางเรียน-สอน ทุน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น


คู่มือความรู้เกี่ยวกับการเรียนข้ามโครงการ ข้ามสถาบัน

องค์ความรู้เมืองจดทะเบียน คลิกเข้ามาดูชมได้เลยครับผม

กรณีที่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วขอศึกษาบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ขอเป็นผู้ร่วมเรียน) กรณีที่สิ้นสุดการร่วมเรียนแล้วมหาวิทยาลัยมีการออกหลักฐานอะไรให้กับนักศึกษาบ้าง

ให้นักศึกษาเข้าระบบจดทะเบียนเรียนภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทำรายการจะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนวิชาตามปกติจนครบถ้วนทุกขั้นตอน

ฝ่ายทะเบียนศึกษา ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทางการศึกษามากเป็นอันดับต้น ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย

ลาพักเลยกำหนดจะทำอย่างไร วิชาที่จดทะเบียนไว้จะเป็น F หมดไหม?

ลองมาแชร์ความรู้เรื่องการจัดห้องบรรยาการกันนะค่ะ