ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองตรวจสอบผลการศึกษา

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลการเรียน การตรวจสอบและอนุมัติจบการศึกษา


การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่   แต่คณะ หรือสำนักวิชาส่งรายงานผลการศึกษามาให้ทะเบียนว่านักศึกษาผ่าน เมื่อภาคการศึกษาปลาย เรียบร้อยแล้ว แต่นักศึกายังไม่ได้รับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ จึงรักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาต้นไว้ กรณีเช่น เมื่อนักศึกษาได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าสำเร็จในภาคการศึกษาไหน และจะปรากฏบน transcript อย่างไร

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา