ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์


สำนักทะเบียนฯ มีบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการโดยเฉพาะศิษย์เก่าที่ต้องการขอใบรับรองต่างๆ และไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารได้ (กรณีนี้ส่งเฉพาะภายในประเทศ) หรือสะดวกที่จะมารับเอกสาร แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับเอกสาร โดยวิธีการขอใบรับรอง online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มาดูขั้นตอนกันดีกว่า   [hdplay id=17 ]  

วันนี้สำนักทะเบียนฯ จะแนะนำวิธีการขอใช้ห้องเรียน-ห้องสอบ สำหรับอาจารย์ค่ะ     [hdplay id=18 ]

สำนักทะเบียนฯ ได้รับคำถามมากมายจากนักศึกษาว่า ทำไมเกรดถึงออกช้า?? เพราะถามไปที่อาจารย์แล้ว อาจารย์บอกว่าส่งแล้ว แต่ทำไมเกรดถึงยังไม่ออกสักที วันนี้มีคำตอบแล้วค่ะ ^^   [hdplay id=19 ]

ทุกฝ่ายสามารถ download เอกสารได้จาก links ข้างล่าง   แบบฟอร์ม MASS 57 งานประจำ Template MASS 2557   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2557 Template Budget 2557   แบบฟอร์มตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ exemple

คณะ / โครงการสามารถ Download เอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้นะคะ   เอกสารสรุป Forum งานสอบคัดเลือกฯ 2556

จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค. – มิ.ย. 56 มาแล้วจ้า สีสันสวยสดใส     ติดตามอ่านแบบจุใจได้ที่นี่เลยค่ะ จดหมายข่าว ประจำเดือน พ.ค. – มิ.ย. 56

ต่อเนื่องด้วย จดหมายข่าวประจำเดือนที่ร้อนที่สุดอย่าง มี.ค. – เม.ย. 56   ติดตามอ่านได้แบบเต็มๆ ได้ที่นี่เลยค่ะ จดหมายข่าว ประจำเดือน มี.ค. – เม.ย. 56

มาแล้วจ้า !! จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค. – ก.พ. 56 เนื้อหาสาระยังแน่นเหมือนเดิมค่ะ   ติดตามอ่านแบบเต็มๆ ได้ที่ จดหมายข่าว ประจำเดือน ม.ค. – ก.พ. 56

 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1 2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example   แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01 2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget 01   แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget 02 2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher   แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders 01 2. แบบฟอร์ม พ.02 Orders 02   ประกาศ มธ. เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน 1. ระเบียบ มธ. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปี 34 และประกาศ ปี 50   หมายเหตุ […]