เมืองจดทะเบียน

งานตารางสอน-สอบ


งานทุนการศึกษา

งานจดทะเบียน

งานตรวจสอบผลการจดทะเบียน

งานผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม

 

งานห้องบรรยาย-ห้องสอบ

ความรู้งานจัดห้องบรรยายที่ศูนย์รังสิต : กันยายน 2551

งานบันทึกขออนุมัติคณบดี/อธิการบดี เช่น จดทะเบียนล่าช้า จดทะเบียนข้ามโครงการ/สถาบัน


Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น