เมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารและดูแลระบบเครือข่าย

งานบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล

งานบริหารและดูแลเว็บไซต์ของ สนท.

งานบริการเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายใน

งานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


2 responses to “องค์ความรู้เมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ”

  1. tu_dragonfly says:

    สวัสดีทุกคนครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ ในเทคโนโลยี สารสนเทศ แต่ยังไม่ค่อยมีความรู้มากนัก อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนๆ ครับ
    แมงปอ…

  2. tu_sari says:

    รูปหล่อมากครับ พี่แมงปอ

Leave a Reply