เมืองตรวจสอบผลการศึกษา

 

งานรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

งานรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา

งานตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ

งานแจ้งจบการศึกษา

งานตรวจสอบและอนุมัติปริญญา
งานผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น