สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.facebook.com/regnetwork07

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


Leave a Reply