เนื่องจากในปัจจุบัน หลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบันสามารถเรียนข้ามสถาบัน ข้ามโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ต้องการที่จะเรียนให้จบเร็ว หรือต้องการเรียนในวิชาที่ในสถาบันของตนเองอาจจะยังไม่ได้เปิดสอนในภาคการศึกษานี้ สำนักทะเบียนฯ มธ. เองก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนข้ามโครงการ ข้ามสถาบันมานาน จนเกิดเป็นความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนฯ และเพื่อให้ความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจ เราจึงได้จัดทำคู่มือความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับเครือข่ายงานทะเบียนฯ ได้ศึกษากัน

ติดตามรายละเอียดได้จาก ความรู้เรียนข้ามสถาบัน

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น