การแลกเปลี่ยนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนฯ และเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์ลำปาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางงานบริการทางการศึกษาระหว่างบุคลการของสำนักทะเบียนฯ กับบุคลากรของศูนย์ลำปาง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ทางสำนักทะเบียนฯ ก็ได้จัดทำสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทะเบียน สมาชิกสามารถ Download เอกสารได้ตาม Link ได้เลย

 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และติดตามรูปภาพกิจกรรมระหว่างการแลกเปลี่ยนรู้ ได้เลยค่ะ

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น