ได้มีโอกาส ฝึกอบรม ที่มหาวิทยาลัยจัด ในวันที่ 14 มิ.ย. 2556

กับหลายๆ คณะ หลายๆ ระดับ สิ่งแรกคือเราต้องทลายกรอบ

อาจารย์ทั้งสองท่าน ให้เราได้เรียนรู้ผ่าน กระบวนการ ไม่ใช่การฟังอาจารย์บรรยาย เพราะนั่นไม่ใช่ KM

ขอบคุณ อ. มณฑล สรไกรกิติกูล คณะพาณิชย์ฯ มธ. และ อ.วรรณา เลิศวิจิตรจรัส ผจก.แผนงานสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อศิษย์ มูลนิธิสมศรี-สฤษดิ์วงศ์

 

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น