วันนี้ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล จะเสนอ “รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน”  สำหรับบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ

หรือ ติดตามได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=4DUMryptdsY&feature=youtu.be

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น