หลักการขออนุมัติงบประมาณ ของสำนักทะเบียนฯ Ep.2.1 เกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณทั่วไปที่ไม่ใช่การขออนุมัติโครงการต่างๆ

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น