สำนักทะเบียนฯ มีบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการโดยเฉพาะศิษย์เก่าที่ต้องการขอใบรับรองต่างๆ และไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารได้ (กรณีนี้ส่งเฉพาะภายในประเทศ)

หรือสะดวกที่จะมารับเอกสาร แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับเอกสาร โดยวิธีการขอใบรับรอง online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

มาดูขั้นตอนกันดีกว่า

 

[hdplay id=17 ]

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น