สำนักทะเบียนฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน…เรียนรู้ TU-REG CoPs_Forum ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง SC3017 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการทางการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนงานที่สำนักทะเบียนฯ รับผิดชอบหัวข้อการเรียนการสอนจนบการศึกษา และระบบที่จำเป็นในภาพรวม รวมถึงรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักทะเบียนฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคน แล้วพบกับกิจกรรมดีดี แบบนี้ได้ใหม่จ้าาา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>SAR57-5.1.5.4

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น