ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง  และแผนงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติ ครม.

ศึกษารายละเอียดได้ที่ >> Cautioninpurchasing

Tags:
เรื่องก่อนหน้า


ใส่ความเห็น