เริ่มแล้วกับการรับสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดทำสรุปแผนการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลพื่นฐานสำหรับผู้ที่สนใน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ plan 2559

ตัวอย่างแผนการรับนักศึกษา

และสามารถติดตามรายละเอียด และการสมัครได้ทาง www.reg.tu.ac.th

 

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น