สวัสดีค่ะ การจัดสอบ ^^

สำนักทะเบียนและประมวลผล ห่างหายไปนานสำหรับการเป็นศูนย์สอบของ สทศ. ในการบริหารจัดการจัดสอบในเขตพื้นทื่ภาคกลาง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางการในการให้บริการทดสอบความถนัด (GAT ) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ให้กับพื้นที่ จังหวัด ปทุมธานี อยุธยา และอ่างทอง ในวันจัดสอบ คณะกรรมการประสานงานจากสำนักงานทะเบียนเองก็ได้มีการออกไปเยี่ยมเยียน สนามสอบต่างๆ

 

SCN_0004_Page_2

ทั้งนี้ สำนักทะเบียนนักศึกษาก็ขอขอบคุณ ทุกโรงเรียนที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น