“เทคนิคสร้างความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน”
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ศูนย์รังสิต
จัดโดย…คณะกรรมการจัดสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2559

ช่วงแรกจะเป็นการพบปะประชาคมของผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำทีมโดย รองศาสตร์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

พูดคุยกับประชาคมในแง่ของทั้งนโยบาย การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี ที่ผ่านมา

 

 

ต่อมาท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ พบปะประชาคมในด้านเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ เช่น การรับ-วางโทรศัพท์อย่างไร ให้ผู้ที่รับบริการรู้สึกถึงการบริการทีดี

 

ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร

 

และกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อป ที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ดำเนินการโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด

 

 

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น