เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการจัดตรวจ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในครั้งนี้ ได้ตรวจประเมิน (เฉพาะส่วน KPI)  โดยคณะกรรมการ QA3 ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่าย

จากแรกเริ่มใช้เวลาในการตรวจเพียงวันเดียว แต่เนื่องจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีหลายฝ่าย จึงทำให้การตรวจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เลยต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการตรวจ ดังนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จึงขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ QA3 ทุกท่าน ที่สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจในการตรวจครั้งนี้ค่ะ ^^

 

IMG_9544 IMG_9543 IMG_9542 IMG_9541 IMG_9537 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9531 IMG_9534 IMG_9536 IMG_9528

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น