ตามที่งานงบประมาณ ได้จัดทำ คู่มือความรู้ของฝ่าย (KM) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรมของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีพี่ๆ น้องๆ เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินฯ ที่ใช้ในสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และในส่วนตัวเล่ม จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจอีกครั้งค่ะ เพราะเมื่อประชุมแล้วจะมีการทดลองใช้ และประเมินผลการทดลองใช้คู่มือความ และหากผลการประเมินมีข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง งานงบประมาณจะปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ และนำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งค่ะ

 

IMG_0496

IMG_0497

IMG_0498

IMG_0499

IMG_0500

IMG_0501

IMG_0502

IMG_0503

IMG_0504

IMG_0505

IMG_0506

Tags:
เรื่องก่อนหน้า


Leave a Reply