เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกสู่แดนโดม ณ ห้อง 3210 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่โครงการ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับวิธีการ เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้โรงเรียนสามารถกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนได้ถูกต้องตามเกณฑ์ไม่ถูกตัดสิทธิเพราะผิดคุณสมบัติ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์แนะแนวและบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ซึ่งครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในพื้นที่โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา เป็นอย่างดี ถึงแม้ฝนจะตก น้ำจะท่วม ก็ยังเข้าร่วมกิจกรรม ทางสำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

และที่ขาดไม่ได้ ขอคุณพี่ๆ น้องเจ้าหน้าที่ของ มธ.ศูนย์ลำปางด้วยนะคะ ที่ช่วยประสานงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งสถานที่ อาหารการกิน (อร่อยมากกกกกก) ^^

 

13924840_253008281759276_547040636275327875_n

13962666_253008248425946_329387377303417228_n

14034804_253008091759295_2986787069388437152_n

14040083_253008308425940_6782836622885301343_n

14045905_253008218425949_3042574525646826302_n

14053966_253008305092607_6276154903554864640_n

14089268_253008095092628_1630869609905255940_n

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


Leave a Reply