การรักษาสถานภาพนักศึกษา เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก และเกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับการทำงานเกี่ยวกับงานทะเบียน และมีหลายกรณีศึกษา ดังนั้น สำนักทะเบียนฯ จึงได้จัดทำ VDO นี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการรักษาสถานภาพนักศึกษาที่เราได้พบเจอมา เป็นแชร์ความรู้ทางด้านนี้ให้กับผู้ที่สนใจ


 

 

 

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


Leave a Reply