การลาพักการศึกษาของนักศึกษานั้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีหลากหลายกรณีที่สามารถนำมาเป็นกรณีศึกษา ดังนั้น สำนักทะเบียนฯ มธ. ได้รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ มาจัดทำเป็นคู่มือความรู้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจศึกษา และจัดทำไว้เพื่อเป็นหลักการให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิง สำหรับบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

 

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่    คู่มือการลาพักการศึกษา

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


Leave a Reply