สำนักทะเบียนฯ ได้ทำ VDO สำหรับน้องๆ นักศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ มธ.

เพื่อให้น้องๆ เข้าได้ใจง่าย เพราะข้อบังคับเป็นข้อมูลที่สำคัญที่น้องๆ ต้องรู้ หรือแม้กระทั่งพี่ๆ เจ้าหน้าที่คณะเองก็ได้ความรู้เหมือนกับน้องๆ ด้วยค่ะ

 

นอกจากนี้ VDO ของพี่ๆ สำนักทะเบียนฯ มีภาษาอังกฤษสำหรับน้องนักศึกษาต่างชาติด้วยจ้า มีทั้งหมด 6 VDO จ้า

วันนี้ขอเริ่มต้นที่ EP1 ว่าด้วยเรื่องจดทะเบียนรายวิชา

 

 

 

 

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


Leave a Reply