สำนักทะเบียนฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสำนักฯ ณ สีดา รีสอร์ท เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2557

และได้จัดทำเอกสารสรุปผลการสัมมนา และมีรายละเอียด ตาม link ข้างล่างนี้

แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำหรับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

 

 

 

กลุ่ม 2 จัดหนัก จัดเต็ม

 

รายงานผลอย่างเมามันส์มว๊ากกกกกกกกกกก

 

 

กลุ่ม 1 รายงานผลโดยพี่หนิง จุฑามาศ

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น